Print
Fibrolith_top_plader.jpg

Fibrolith træbeton - teknik og anvisninger


Tilgængeligt materiale omkring Fibrolith-produkternes tekniske egenskaber, samt råd og vejledning m.h.t. montage, er samlet i nærværende dokumenter. Der kan være enkelte dokumenter der endnu ikke er oversat til dansk, og de vil ligge med original tekst fra producenten på engelsk eller tysk. Trykte udgaver kan rekvireres på tlf. 59 44 12 00 eller e-mail info@hbc.dk.C101_Fibrolith_datablad
Data vedr. indhold, udseende, ydeevne, tekniske data, generelle montageoplysninger, sortiment m.m.
c101.jpg


C102_Fibrolith_MK-godkendelse
MK-godkendelse for produkter anvendt som brandteknisk Klasse A materiale og Klasse 1 beklædning.
c102.jpg


C103_Fibrolith_miljøprofil
Uddrag af den samlede miljødeklaration
c103.jpg


C104_Fibrolith_Kvalitetsbeskrivelse & brugervejledning
Drift- & vedligeholdelsesdokumenter
c104.jpg


C105_Fibrolith_ID_datablad
Tekniske data , montageanvisninger m.m. vedr. Fibrolith ID-plader til stald- & industribyggeri
c105.jpg


C106_ Fibrolith_Indeklimacertifikat
Certifikat fra DIM, dansk Indeklima Mærkning vedr. afgasning, finstøvsafgivelse m.m.
c106.jpg


C201_Fibrolith_boldspilsikkerhed
 Prøvningsattest for ”ballwurfsicherheit” i.h.t. DIN
c201.jpg


C202_Fibrolith_faststøbning
Anvisninger vedr. fastsøbning af træbetonplader i betonkonstruktioner
c202.jpg


C203_ Fibrolith_trædefaste_plader
Anvisninger vedr. trædefaste træbetonelementer til tagkonstruktioner
c203.jpg


C220_Fibrolith_oversigtsbrochure
Oversigt over pladetyper og lydabsorptionskoefficienter vedr. diverse montageformer
c220.jpg


C303_ Fibrolith_Sicherheitsdatenblatt
Tysksproget sikkerhedsdatablad

c303.jpg
 


 

 

 

Moland Byggevarer A/S  |  Strandvejen 16  |  DK-7800 Skive |  Tlf.: +45 96 14 50 00  |   E-mail: moland@moland.biz